Arkisto Viranomaiset / Officials

Aloite Helsingin kaupunginvaltuustolle Arabianrannan koirapuistosta

Kirjoitettu kesäkuu 20, 2007 klo 22:00, kirjoittanut Design-koirapuisto

Arabianrannassa asuva kaupunginvaltuutettu Sanna Hellström jätti kaupunginvaltuustolle kesäkuussa 2007 aloitteen koirapuiston saamiseksi Arabianrantaan. Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Kaupunginvaltuuston pöytäkirja löytyy täältä.

GAMMELIN KOIRAT RY / MERJA PYHÄLÄ

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Arabianrannan koirapuistosta

Kirjoitettu syyskuu 6, 2007 klo 22:00, kirjoittanut Design-koirapuisto

Helsingin yleisten töiden lautakunnan esityslistassa 6.9.2007 kerrotaan, että kaupunginvaltuutettu Sanna Hellström ja neljätoista muuta valtuutettua esittävät valtuustoaloitteessaan (kaupunginvaltuusto 20.6.2007, asia numero 32), että Arabianrantaan rakennetaan koirapuisto. Aloitteen mukaan Arabianrannassa on tilaa erillisille isojen ja pienten koirien aitauksille sekä koirien uintipaikalle.

Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta antoi kokouksessaan 6.9.2007 seuraavan lausunnon aloitteesta:

”Yleisten töiden lautakunta on kokouksessaan 5.4.2001 linjannut rakennusviraston järjestämien koirapalvelujen yleisperiaatteita. Linjausten mukaan koira-aitausten tulisi mahdollisten meluhaittojen vuoksi sijaita mahdollisimman kaukana lähimmistä asuintaloista. Lisäksi ehdotusten uusista aitauksista ja niiden sijainnista tulee olla kirjallisia, ja niiden pitää tulla paikallisia asukkaita edustavan yhdistyksen kautta. Asukasyhdistyksen kautta saapunut ehdotus on siinä mielessä puolueeton, että yhdistys edustaa sekä koiranomistajia että koira-aitauksia mahdollisesti vastustavia asukkaita.

Tällä hetkellä lähimpänä Arabianrantaa sijaitseva koira-aitaus on Kumpulanlaaksossa.

Arabianrannassa sijaitsevan Toukolan rantapuiston rakentaminen aloitettiin vuonna 2005. Koira-aitausta ei ole sisällytetty rantapuiston suunnitelmaan. Mahdollisten meluhaittojen takia ei ole haluttu sijoittaa aitausta tässä vaiheessa rakennettavalle avoimelle ja suhteellisen kapealle alueelle.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osastolla on alustavasti mietitty uuden koira-aitauksen sijoittamisen mahdollisuutta Vanhankaupunginkosken itäpuolelle, Pornaistenniemeen, kevyen liikenteen sillan läheisyyteen. Siellä aitaus palvelisi hyvin muiden muassa Arabianrannan pohjoisosan koiranomistajia. Ennen aitauksen rakentamista alueelle tulisi kuitenkin laatia asemakaava. Asemakaavan laadinnalla ei ole vielä aikataulua.

Toinen mahdollinen sijainti uudelle koira-aitaukselle on Toukolan rantapuiston eteläosassa, Kyläsaaren tuntumassa, valmisteilla olevan Sörnäistenrannan – Hermanninrannan osayleiskaava-alueen pohjoispäässä. Katu- ja puisto-osaston mielestä aitaus on tulevaisuudessa, uuden asemakaavan valmistumisen jälkeen, arviolta aikaisintaan viiden vuoden kuluttua mahdollista rakentaa sinne alueen muun puistorakentamisen yhteydessä. Koira-aitauksessa voisi olla erilliset ulkoilutusalueet isoille ja pienille koirille sekä koirien uintipaikka.

Koira-aitauksen rakentaminen maksaa nykyään noin 75 000 euroa ja sen vuosittainen ylläpito maksaa noin 3 000 euroa.”

GAMMELIN KOIRAT RY / MERJA PYHÄLÄ

Kaupungin ylipormestaria tentataan koirapuistoasiasta Arabianrannan asukasillassa

Kirjoitettu helmikuu 9, 2010 klo 09:44, kirjoittanut Design-koirapuisto

Helmikuussa 2010 Arabianrannassa pidettiin ylipormestari Jussi Pajusen johdolla asukasilta, jossa jokainen sai kysyä mieltään painavista asioista suoraan niiltä kaupungin toimijoilta, jotka ovat niistä vastuussa. Koirapuisto nousi esille parikin kertaa. Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikkö Raimo K. Saarinen arvioi, että puisto rakennetaan vuoden 2011 aikana.

Tilaisuuden kulusta voi lukea lisää Artovan verkkosivuilta, ja asukasillan videotallenteen voi katsoa Helsinki-kanavalta.

GAMMELIN KOIRAT RY / MERJA PYHÄLÄ

 

Yhteyksiä Helsingin kaupungin Rakennusvirastoon

Kirjoitettu huhtikuu 7, 2010 klo 17:10, kirjoittanut Design-koirapuisto

Koiraryhmä lähti aktiivisesti selvittämään, mitä oli tapahtunut koira-aitausaloitteelle, joka oli tehty jo vuonna 2007. Sanna Hellström lähestyi sähköpostitse Rakennusviraston kaupungininsinööriä. Saimme vastauksen Rakennusviraston Katu- ja puisto-osaston toimistopäälliköltä. Lue lisää

Homma etenee

Kirjoitettu kesäkuu 13, 2010 klo 13:37, kirjoittanut kaupunkiviljely

Heti ensimmäistä viljelijätapaamista seuraavana päivänä Airikka Nurmela ryhtyi selvittämään tyhjän tontin tilannetta ja oivalsi soittaa Niina Puumalaiselle Helsingin kaupungin Talous- ja suunnittelukeskuksen aluerakentamisyksikön kehittämisosastolle. Arabianranta kuuluu hänen vastuualueisiinsa. Lue lisää

Taustalla tapahtuu

Kirjoitettu kesäkuu 21, 2010 klo 14:01, kirjoittanut kaupunkiviljely

Tuula Isohanni viestitti keskustelleensa ideasta AALTO yliopiston ympäristötaiteen professorin Markku Hakurin kanssa ja että hänen mielestään ajatus on toteuttamiskelpoinen.

Niina Puumalainen selvitti tontin haltijan eli kiinteistöviraston kantaa ja siellä myös suhtauduttiin ideaan positiivisesti. Viesti oli, että kaupungilla ei ole tarvetta rahastaa tonttivuokralla mutta vastuu tontin ja viljelysten hoidosta täytyy olla selvä.

Toinen tapaaminen

Kirjoitettu elokuu 17, 2010 klo 20:00, kirjoittanut kaupunkiviljely

Toisessa viljelijätapaamissa Kääntöpaikan Sotkussa oli myös Tuula Isohanni Aalto -yliopistosta mukana. Muuten osallistujia ei ollut tungokseksi asti. Tuula oli tosi innostunut ideasta ja esitellyt sen hyvällä menestyksellä TAIKissa ympäristötaiteen osastolla.

Tapaamisessa mietittiin mitä asioita viljelmältä haluttaisiin ja mietittiin vähän jatkosuunnitelmiakin. Syötävä Arabianranta hankkeena on täyttää kaikki WDC 2012 kriteerit, joten Airikka lupasi laatia WDC -hanke hakemuksen.

2012 World Design Capital –hanke-ehdotus

Kirjoitettu elokuu 18, 2010 klo 14:45, kirjoittanut kaupunkiviljely

Viljelijätapaamisen keskustelujen perusteella Airikka kirjoitti oheisen hanke-ehdotuksen WDC:tä varten.

SYÖTÄVÄ ARABIANRANTA

Syötävä Arabianranta on alueen asukkaiden suunnitelma, jonka ydin on kaupunkiviljelyn ja ympäristötaiteen yhdistäminen asukkaiden yhteisiksi olohuoneiksi. Lue lisää

Jos sitten kuitenkin

Kirjoitettu elokuu 24, 2010 klo 19:28, kirjoittanut Design-koirapuisto

Helsingin kaupungin lähtökohtainen kanta design-koirapuistomme sponsorointiin on seuraava

” Helsingin yleiset alueet (rakennusviraston hallinnoimat), kuten puistot, halutaan pitää mainonnasta vapaina. Tämä tarkoittaa, ettei puistoihin haluta firmojen logoja yms. esille näkyvästi saatikka nimetä puistoja firmojen mukaan.”

Tämän luettuani päätin selvitellä asiaa toisesta näkökulmasta, ennen kuin otan asian esille Helsingin kaupungin kanssa. Nimittäin muistin, että Eirassa sijaitsee nuorison suosima skeittipuisto, joka on varta vasten nimetty puistoalueen vuokralaisen/sponsorin, Ponke’s yhtiön, mukaan Ponke’s Parkiksi.

Ponke’s yhtiön toimitusjohtaja kertoi, millaisen henkisen runttauksen ja muutoin ansiokkaan lobbauksen pohjalta Ponke’s sai lopulta tarvittavat luvat rakentaa kaupungin perusinfran päälle omat skeittipuistoelementit sekä nimetä puiston brändinsä mukaan. Ihmettelimme molemmat, miksi esimerkiksi Hartwall, Finnair ja Sonera ovat saaneet nimetä stadioneita ja areenoita, mutta kun on kyse pienestä puistopläntistä niin periaatteellinen kynnys yhteistyölle on liian korkea.

Edellä mainitun keskustelun jälkeen päätin ottaa yhteyttä sponsoroinneista vastaavaan Helsingin kaupungin virkamieheen. Jos sitten kuitenkin Helsingin kaupunki oppisi kokeilemaan uusia toimintamalleja, joilla aikaansaataisiin entistä toimivampia ja kustannustehokkaammin ylläpidettyjä puistoja.

Kyseinen henkilö ei oikein voinut kieltää eikä vahvistaa mahdollisuutta sponsoroida kaavailtua design-koirapuistoa. Lähtökohtaisesti kaupungin laatima linjaus pätee kaikkiin kaupungin omistuksessa oleviin puistoalueisiin, mutta poikkeuksiakin tehdään aina tapauskohtaisesti.

Asiakaspalveluhenkisyydestä huolimatta en kokenut keskustelevani henkilön kanssa, joka ihan aidosti haluaisi kehittää vallitsevia toimintamalleja.

Vedetään henkeä. Palataan asiaan.

GAMMELIN KOIRAT RY / TERO PAJUNEN

Hyvin menee – mutta menköön

Kirjoitettu syyskuu 1, 2010 klo 14:53, kirjoittanut kaupunkiviljely

Tässä vaiheessa ei ollut enää oikeastaan mitään epäilyksiä, etteikö suunniteltu viljely tyhjällä tontilla onnistuisi kesällä 2011. Vaikka kesä 2010 menikin ohitse, ei se haitannut, koska tulevaisuus näytti niin ruusuiselta ja kaikki oli sujunut niin hyvin, että perisuomalaisena skeptikkona sitä oli vaikea uskoa todeksi. Lue lisää