Arkisto Kaavoitus / Town planning

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Arabianrannan koirapuistosta

Kirjoitettu syyskuu 6, 2007 klo 22:00, kirjoittanut Design-koirapuisto

Helsingin yleisten töiden lautakunnan esityslistassa 6.9.2007 kerrotaan, että kaupunginvaltuutettu Sanna Hellström ja neljätoista muuta valtuutettua esittävät valtuustoaloitteessaan (kaupunginvaltuusto 20.6.2007, asia numero 32), että Arabianrantaan rakennetaan koirapuisto. Aloitteen mukaan Arabianrannassa on tilaa erillisille isojen ja pienten koirien aitauksille sekä koirien uintipaikalle.

Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta antoi kokouksessaan 6.9.2007 seuraavan lausunnon aloitteesta:

”Yleisten töiden lautakunta on kokouksessaan 5.4.2001 linjannut rakennusviraston järjestämien koirapalvelujen yleisperiaatteita. Linjausten mukaan koira-aitausten tulisi mahdollisten meluhaittojen vuoksi sijaita mahdollisimman kaukana lähimmistä asuintaloista. Lisäksi ehdotusten uusista aitauksista ja niiden sijainnista tulee olla kirjallisia, ja niiden pitää tulla paikallisia asukkaita edustavan yhdistyksen kautta. Asukasyhdistyksen kautta saapunut ehdotus on siinä mielessä puolueeton, että yhdistys edustaa sekä koiranomistajia että koira-aitauksia mahdollisesti vastustavia asukkaita.

Tällä hetkellä lähimpänä Arabianrantaa sijaitseva koira-aitaus on Kumpulanlaaksossa.

Arabianrannassa sijaitsevan Toukolan rantapuiston rakentaminen aloitettiin vuonna 2005. Koira-aitausta ei ole sisällytetty rantapuiston suunnitelmaan. Mahdollisten meluhaittojen takia ei ole haluttu sijoittaa aitausta tässä vaiheessa rakennettavalle avoimelle ja suhteellisen kapealle alueelle.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osastolla on alustavasti mietitty uuden koira-aitauksen sijoittamisen mahdollisuutta Vanhankaupunginkosken itäpuolelle, Pornaistenniemeen, kevyen liikenteen sillan läheisyyteen. Siellä aitaus palvelisi hyvin muiden muassa Arabianrannan pohjoisosan koiranomistajia. Ennen aitauksen rakentamista alueelle tulisi kuitenkin laatia asemakaava. Asemakaavan laadinnalla ei ole vielä aikataulua.

Toinen mahdollinen sijainti uudelle koira-aitaukselle on Toukolan rantapuiston eteläosassa, Kyläsaaren tuntumassa, valmisteilla olevan Sörnäistenrannan – Hermanninrannan osayleiskaava-alueen pohjoispäässä. Katu- ja puisto-osaston mielestä aitaus on tulevaisuudessa, uuden asemakaavan valmistumisen jälkeen, arviolta aikaisintaan viiden vuoden kuluttua mahdollista rakentaa sinne alueen muun puistorakentamisen yhteydessä. Koira-aitauksessa voisi olla erilliset ulkoilutusalueet isoille ja pienille koirille sekä koirien uintipaikka.

Koira-aitauksen rakentaminen maksaa nykyään noin 75 000 euroa ja sen vuosittainen ylläpito maksaa noin 3 000 euroa.”

GAMMELIN KOIRAT RY / MERJA PYHÄLÄ

Yhteyksiä Helsingin kaupungin Rakennusvirastoon

Kirjoitettu huhtikuu 7, 2010 klo 17:10, kirjoittanut Design-koirapuisto

Koiraryhmä lähti aktiivisesti selvittämään, mitä oli tapahtunut koira-aitausaloitteelle, joka oli tehty jo vuonna 2007. Sanna Hellström lähestyi sähköpostitse Rakennusviraston kaupungininsinööriä. Saimme vastauksen Rakennusviraston Katu- ja puisto-osaston toimistopäälliköltä. Lue lisää

Koirapuisto jämähti kaavoitukseen

Kirjoitettu syyskuu 23, 2010 klo 09:56, kirjoittanut Design-koirapuisto

Arabianrannan koirapuistoa ajavia alkaa vähitellen nyppiä, että puistoa joudutaan odottamaan vuositolkulla. Tietojemme mukaan kaupunki on rakentamassa alueelle kaksi koirapuistoa, mutta alueet, joihin ne ovat tulossa, ovat vielä kaavoittamatta. Niinpä koirapuistojen suunnittelua ei voida aloittaa.

Lisää tietoa tästä löytyy Artovan verkkosivulle kirjoitetusta artikkelista.

GAMMELIN KOIRAT RY / MERJA PYHÄLÄ

 

Talvi taittui

Kirjoitettu maaliskuu 1, 2011 klo 16:26, kirjoittanut kaupunkiviljely

Talven kuluessa suunnittelu eteni TAIKissa Scott Elliotin johdolla. Marraskuussa Scott tapasi kaupunkisuunnitteluvirastosta Arabianrannasta vastaavan arkkitehdin ja jo marraskuun lopulla opiskelijoiden suunnitelmat lähetettiin hänelle katsottavaksi.
Joulukuussa kaikista suunnitelmista valittiin kolme esiteltäväksi kaupungin päättäjille tammikussa ja valittiin toteutettava suunnitelma.
Helmikuun lopussa KSV:n arkkitehti, Tuula Isohanni ja Scott kokoustivat vielä kertaalleen projektin loppuunsaattamisesta ja budjetista ja heti maaliskuun alussa toteutettavaksi valittu suunnitelma toimitettiin kiinteistöviraston tonttiosaston ympäristöinsinöörille tontin maisemointia varten.

Kaupunkisuunnitteluviraston kohtaaminen

Kirjoitettu kesäkuu 7, 2011 klo 14:42, kirjoittanut Design-koirapuisto

Kesäkuun toisena viikkona Suomeen rantautui kauan odotettu helle, jonka johdosta poljin pyörällä kesäiset shortsit ja sandaalit jalassa Kasarmitorin kupeessa sijaitsevaan kaupunkisuunnitteluvirastoon. Edustin sovitusti yksin Gammelin koirat ja ARTOVA -yhdistyksiä. Helsingin kaupungin puolelta tapaamiseen osallistui mukavanoloinen katu- ja puisto-osaston aluesuunnittelija ja asiallisen rento asemakaavaosaston maisema-arkkitehti. Lue lisää

Helsingin Kaupungin Rakennusvirasto ja Gammelin Koirat ry yhteistyökumppaneiksi

Kirjoitettu elokuu 23, 2011 klo 17:30, kirjoittanut Design-koirapuisto

Design koirapuistotyöryhmämme oli pyytänyt tapaamista Rakennusviraston projektipäällikkö Armi Koskelan sekä laatuvastaava Ritva Kekon kanssa. He suostuivatkin ilomielin tapaamiseen. Lue lisää

Koirapuistoalueen asemakaava viivästymässä

Kirjoitettu marraskuu 4, 2011 klo 11:28, kirjoittanut Design-koirapuisto

kuva: Timo Kirkkala

Tiedustelin kaupunkisuunnitteluvirastosta väliaikatietoja  asemakaavasuunnitelman tämän hetkisestä vaiheesta.  Asemakaava täytyy tehdä koko laajemmalle viheralueelle ja sen valmistuminen on ehdotonta muun prosessin ja rakentamisen eteenpäin viemiseksi.   Lue lisää

Kaupungin pyörät ne pyörivät…

Kirjoitettu helmikuu 16, 2012 klo 16:03, kirjoittanut Design-koirapuisto

Saimme kutsun edellisen tapaamisen tiimoilta koira-aitauksen suunnittelupalaveriin  rakennusvirastoon 16.02.2012.

Paikalla tapaamisessa oli meidän kolmihenkisen tiimimme lisäksi iso joukko ihmisiä; Kokouksen puheenjohtajana toimi investointitoimiston projektipäällikkö Tomas Palmgren. Lue lisää

Koirapuistosuunnitelmaluonnos nähtävillä ja kommentoitavaksi

Kirjoitettu maaliskuu 29, 2012 klo 13:07, kirjoittanut Design-koirapuisto

Nyt se on täällä, nimittäin kaupungin suunnittelijoiden ja design koirpauistotyöryhmän  yhteistyössä laadittu koirpauistosuunnitelmaluonnos.  Käykäähän katsomassa ja kommentoikaa.   Kommentit jätettävä projektijohtajalle 20.4. mennessä. Lue lisää

Juna puksuttaa liikkumatta eteenpäin

Kirjoitettu kesäkuu 11, 2012 klo 19:30, kirjoittanut Design-koirapuisto

Vauhti ei aina ole ihan päätähuimaava

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston nimissä 26.4. julkaistu tiedote alkoi lupaavalla otsikolla: Pornaistenniemen asemakaava ja asemakaavan muutoksen luonnos on valmistunut.

Alueen asemakaavan hyväksyminen on design-koirapuistomme realisoitumisen kannalta ensisijaisen tärkeää, sillä mikään ei tunnu etenevän ennen kuin asemakaavaan on lyöty tarvittavat leimat. Lue lisää