Arkisto Minun taloni Arabianranta

Minun taloni Arabianranta

Kirjoitettu syyskuu 3, 2011 klo 08:33, kirjoittanut superuser

Minun taloni Arabianranta on Helsinki Design Weekille (11.-16.9.2012) sijoittuva  tapahtuma, jossa esitellään päivittäin yhden paikallisen asuintalokohteen matka piirustuspöydältä asukkaiden jokapäiväiseen arkeen.

Tapahtuman tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta siitä, millä tavalla kerrostaloja rakennetaan, mitkä tekijät vaikuttavat paikalliseen arkkitehtuuriin ja miten esimerkiksi prosenttiperiaatetta on toteutettu talojen taidehankinnoissa.

Tapahtuman talot (viikon ohjelma täällä)

 • ti 11.9. Käpytikka-talo, Muotoilijankatu 18 (2007-2008)
 • ke 12.9. Gunnel Nymaninkatu 5 (2004)
 • to 13.9. HOAS:in opiskelija-asuntola, Rörstrandinkatu 3 (2002)
 • pe 14.9. Posliinikatu 2 ja 4, Posliinipiha 6, As. Oy Kumpulan kiinteistöt (2010)
 • la 15.9. Flooranaukio 1, As.Oy Helsingin Flooranaukio ja Lontoonkuja 5, As. O Heka Kumpula (2011)
 • su 16.9. Brysselinkatu 7 ja 10, As.Oy Toukolankustaa (rakennusvuosi 2012)

Tapahtumapäivänä paikalle kunkin talon kattokerhohuoneeseen on kutsuttu talon suunnitellut arkkitehti ja taideteoksen sunnitellut taiteilija kertomaan suunnittelun lähtökohdista, reunaehdoista ja unelmista. Samalla asukkaat voivat kysellä mieltään askarruttavia kysymyksiä talosta ja sen suunnitteluideoista, ehdottaa jopa uusien ratkaisujen kokeilemista talossa. Mukana on myös yleisökierroksia sekä tutustumismahdollisuus yksittäisiin asuntoihin. Asukkaat esittelevät myös talon erikoisuuksia sekä järjestävät monenlaista muuta ohjelmaa talossaan talonsa omana päivänä, mm. taidenäyttelyitä ja pop up-kahviloita.

Projektisuunnitelma 2011

Minun taloni Arabianranta – My House Arabianranta – Mit Hus Arabianranta

Tapahtumaan valitaan kuusi taloa Arabianrannan alueelta. Tapahtumat järjestetään kunkin tapahtumaan valitun / osallistuvan talon kerhotilassa. Esityksen ja keskustelun keskiössä ovat talon rakentamiseen vaikuttaneet lähtökohdat, talon ja alueen suunniteluun vaikuttaneet tavoitteet ja syyt, taloon suunnitellun taiteen lähtökohdat ja tavoitteet, talon omaleimaisuus ja suhde asuinalueeseen sekä kaiken edellä mainitun suhde käytäntöön eli asumiseen sekä elämiseen talossa ja asuinalueella.

Minun taloni Arabianranta -tapahtumaan kutsutaan talon asukkaat, Artovan alueen asukkaat, ja tapahtuma on myös avoin kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Tapahtuma on tarkoitus järjestää syksyllä 2012 joko Helsingin juhlaviikon tai Helsinki Design -viikon aikana. Tapahtuma-aika on yksi viikko (viisi päivää), jolloin kunakin päivänä esittelyvuorossa on yksi tapahtumaan valikoituneista taloista.

Tapahtuman tavoitteena on, että kunakin tapahtumapäivänä Arabianrannan alueelta on yksi talo avoimena kaikille tapahtumaan osallistuville. Jokaisesta tapahtumaan osallistuvasta talosta pyritään etsimään muutama huoneisto (2-3 kpl), jotka olisivat myös avoimina yleisölle. Tapahtuma voidaan aikatauluttaa niin, että se on yhteydessä alueen ns. taidekävelyihin eli kävelyt voisivat esimerkiksi alkaa taloesittelyllä. Talojen valinnassa tavoitteena on, että jokainen esiteltävä taloyhtiö edustaisi eri asumismuotoja: esim. vuokratalo, omistustalo, Hitas-talo, asumisoikeustalo ja Hoas-talo.

Tapahtuman järjestäjä tulee ohjeistamaan arkkitehdit ja taiteilijat siitä, millaisia esityksiä, alustuksia ja keskusteluja tapahtuman tavoitteena on järjestää. Ohjeistus suuntaa kutakin taloesittelyä ottamaan huomioon WDC Helsinki 2012 valintakriteerit.

Keskeiset tavoitteet
Tapahtuma on itsessään esimerkki avoimesta kaupungista ja tuo esille sekä ihmisten tietoisuuteen parempia edellytyksiä asumiselle. Tapahtuman tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta, millä tavalla kerrostaloja rakennetaan, mitkä tekijät vaikuttavat paikalliseen arkkitehtuuriin ja miten esim. prosenttiperiaatetta noudatetaan taidesuunnitelmissa. Tapahtuman keskusteluja ja kokemustenvaihtoa voidaan hyödyntää myös Jätkäsaaren ja Kalasataman rakentamisessa.

Tapahtuma tuo esiin myös uuden kasvut juuret: Keskusteluissa pohditaan, minkälainen merkitys on julkisella taiteella, joka on sijoitettu omaan talon. Mikä merkitys julkisella taiteella on rakennustaiteeseen? Tapahtuma esittelee ja opettaa myös arkkitehtuurin kriteerejä.

Kuten tilaisuuteen osallistuvaa arkkitehtia ja taiteilijaa on oheistettu WDC Helsinki 2012 pääteemoista, myös esiintyvää asukasta ohjeistetaan kertomaan, miten talon toteutus on vaikuttanut yhteisöllisyyteen ja asumiseen alueella?

Globaali vastuu
Arabianrannan rakentamisen yksi kantavia teemoja on ollut alusta asti ns. uusi yhteisöllisyys. Erilaisten talotyyppien, taloihin suunniteltujen fasiliteettien, piha-alueiden, taloihin suunnitellun taiteen ja koko aluetta yhdistävien rakenteiden yhtenä kantavana ajatuksena on ollut luoda elävä, kehittyvä ja sosiaalista kanssakäymistä kannustava alue. Minun taloni Arabianranta –tapahtuma on osa tätä tavoitetta ja samalla tuo konkreettisesti esille, kuinka nämä tavoitteet ovat toteutuneet.

Samalla olennaisessa asemessa ovat myös muu toimintaympäristö (palvelut, päivähoito, koulut, oppilaitokset, yritykset jne.), luonto ja vihreät arvot. Kaikki edellä mainitut ovat osa alueen globaalia vastuuta alueen suunnittelusta aina jokapäiväiseen arkeen ja tulevaisuuden kehitykseen asti.

Kohderyhmät
Tapahtumaan uskotaan osallistuvan kyseisten talojen asukkaat, Artovan alueella asuvat sekä alueesta, asumisesta sekä arkkitehtuurista, rakentamisesta, suunnittelusta, rakennustaiteesta ja taloihin toteutettavasta taiteesta kiinnostuneet. Artovan ja WDC Helsinki 2012 kautta toivotaan, että informaatio tapahtumasta kulkee myös alojen oppilaitosten, kansainvälisesti asiasta kiinnostuneiden, aktiiviharrastajien sekä ammattilaisten tietoon mahdollisimman laajasti.

Tausta ja yhteistyötahot

Vastuullinen toteuttajataho ja lyhyt kuvaus toteuttajatahosta
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki-kaupunginosayhdistys (www.artova.fi) on anarkistisen aktiivinen ja hyvin ketterä uudenlaisen ideologian, toimintamallien ja työkalujen kehittäjä. Yhdistys on onnistunut vakiinnuttamaan Artovan toiminta alueelle yhteisöllisen ilmapiirin, jossa erilaiset ihmiset ja tahot kunnioittavat ja luottavat toisiinsa. Alueelle on muodostunut hyvin toimiva kaikkia ikä- ja intressiryhmiä osallistuttava toimintatapa, jossa iso osa alueen ihmisistä haluaa osallistua alueensa kehittämiseen ja muokkaamiseen entistä paremmaksi. Toiminan perustana on lähes sadan aktiivisen vapaaehtoisen toimijan joukko. Artova on myös uudistanut vertaistuottamisen ja yhteistyön toimintatapoja niin että kaikki osapuolet hyötyvät yhteistoiminnasta. Artovan kehittämiä toimintamalleja otetaan parhaillaan käyttöön muissakin kaupunginosissa, mm. aluekehitys-sessioiden toimintamallia ja työkaluja koulutetaan ja levitetään parhaillaan 28:aan Helsingin kaupunginosaan. Artovan keskeisiä arvoja ovat henkilökohtaisuus ja ihmiskeskeisyys, avoimuus, läpinäkyvyys, osallistuttaminen sekä vallan ja vastuun jako kaikille sitä haluaville.

Minun taloni Arabianranta –tapahtuman toteuttamiseksi neuvotellaan seuraavien yhteistyökumppanien kanssa:

 • Arabia näkyväksi! -hankekokonaisuus
 • Taidekoordinaattori Tuija Isohanni (Design Taidekävelyn kanssa, WDC Helsinki 2012 -hanke)
 • Stadi TV (tapahtuminen taltiointi)
 • HSL/Clear Channel (mahdollinen yhteistyö tiedottamisessa)
 • Arabianrannan rakennuttajat (yhteistyökumppaneina ja sponsoreina)
 • Helsingin Kulttuurikeskus
 • Safa
 • Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto
 • Arkkitehtitoimistojen liitto
 • OpenHouseHelsinki

Toteutussuunnitelma

Toteutustahot
1) Taloyhtiöt (hallitus & asukkaat): Artova ottaa yhteyttä syksyllä 2011, tai heti sen jälkeen, kun WDC Helsinki 2012 päätös tapahtumaan on tehty, alueen taloyhtiöihin ja esittelee niille tapahtuman sisällön, tarpeet sekä toiveet. Tavoitteena neuvotella 5 taloyhtiötä (taloa) mukaan tapahtumaan.

2) Talon suunnitellut arkkitehti: Talojen valinnan yhteydessä neuvotellaan kunkin talon suunnitelleen arkkitehdin/arkkitehtitoimiston kanssa osallistumisesta tapahtumaan

3) Talon taideteoksen suunnitellut taiteilija: Artova neuvottelee kunkin viiden valitun talon taiddeteoksen suunnitelleen taiteijan kanssa osallistumisesta tapahtumaan

4) Talon asukas/asukkaat – Kustakin tapahtumaan valitusta talosta pyritään löytämään asuntoja (2-3), jotka olisivat tapahtuma-ajankohtana auki yleisölle. Samalla Artova neuvottelee avointen asuntojen asukkaiden kanssa osallistumisesta tapahtuman esitys- ja keskusteluosioon

Taustat
Arabianrannan rakentamisen yksi kantavia teemoja on ollut alusta asti ns. uusi yhteisöllisyys. Erilaisten talotyyppien, taloihin suunniteltujen fasiliteettien, piha-alueiden, taloihin suunnitellun taiteen ja koko aluetta yhdistävien rakenteiden yhtenä kantavana ajatuksena on ollut luoda elävä, kehittyvä ja sosiaalista kanssakäymistä kannustava alue. Minun taloni Arabianranta –tapahtuma on osa tätä tavoitetta ja samalla tuo konkreettisesti esille, kuinka nämä tavoitteet ovat toteutuneet.

Aikataulu
1) Koordinointi taloyhtiöiden, taiteilijoiden ja arkkitehtien sekä pääyhteistyökumppanien kanssa käydään syksyllä 2011

2) Keväällä 2012 hankkeen ennakkototeutus: Tapahtuma-aikataulu, muut yhteistyökumppanit, yhteistyö muiden WDC Helsinki 2012 -hankkeiden kanssa, talojen asukkaat, ohjeistukset tapahtumaan osallistuville tahoille sekä tapahtuman tiedotus

3) Tapahtuma-aika: viisi päivää joko Helsingin juhlaviikkojen aikana tai Helsinki Design-viikon aikana syksyllä 2012.

Tavoitteet ja odotetut tulokset
Minun taloni Arabianranta tulee avaamaan uusia näkökulmia uusien kaupunginosien suunnittelusta ja myös tulevaan suunnitteluun. Se informoi avoimesti asukkaille sekä kaikille kiinnostuneille suunnitteluun, toteutukseen ja asumiseen liittyvistä asioista, joita ei muutoin tuoda esille ja perustella. Tapahtuma avaa väylän keskustelulle aina suunnittelijasta asukkaaseen, paperilta elämiseen, joten parhaimmillaan tapahtuma tarjoaa myös suunnittelijoille, rakennuttajille ja taiteen tekijöille inspiraatiota.

Tapahtuma tuo esille taiteen ja rakentamisen yhdistämiseen liittyvät teemat. Se keskustelee arkkitehdin, taiteen tekijän ja asukkaan näkökulmista taiteen vaikutuksesta talon ja koko asuinalueen toimintaan sekä yhteisöllisyyteen.

Resurssit
Projektin olemassa olevana resurssina on Artovan kolmen vuoden kokemus (ks. Artovan Henki -hankekuvaus) korkealaatuisten ja onnistuneiden tapahtumien tuottamisesta, suunnittelusta ja toteutuksesta.

Hankkeen osalta neuvoteltavana ovat syksystä 2011 alkaen yhteistyökumppanit, tapahtuman tarkempi sisältösuunnitelma ja budjetointi. Edellä mainittujen osalta Artovan aiempien projektien ja hankkeiden kautta neuvotteluyhteydet ovat olemassa.

Hankkeen toteutuksesta puuttuvat vielä tapahtumaan osallistuvat talot sekä asunnot ja arkkitehdit, taitelijat sekä asukasesiintyjät.

WDC Helsinki 2012 kanssa Minun taloni Arabianranta -projekti neuvottelee mielellään tapahtumaan osallistuvien asuntonsa avaavien asukkaiden palkitsemistavasta. Artova esittää, että hankkeeseen osallistuvien kesken arvotaan kaksi tutustumismatkaa vastaavankaltaiseen avoimeen asuntoon esimerkiksi Hollantiin WDC Helsinki 2012 kustantamana ja Artovan järjestämänä.

Kustannusarvio

 • Tapahtumakoordinaattori 3.000 eur + sos.kulut ja kulut Sisältyy Artovan Hankkeen kustannusarvioon
 • Palkkiot arkkitehdeille ja taiteilijoille 2.100 €
 • Alustajien matkakulut 300 €
 • Palkinto asuntonsa avanneelle (*) ei kustannuksia
 • Tiedotus, markkinointi ja esitteet (osittain jyvitetty muihin Artova-hankkeisiin) 1.000 €
 • Tapahtumien videointikulut 2.000 €
 • Siivous, tarjoilu, vakuutus 1.000 €
 • Kirjanpito, hallinnointi ja muut kulut (5% kokonaiskustannuksista) 545 €
 • KAIKKI YHTEENSÄ (pois lukien tapahtumakoordinaattori) 6.945€

(*) Minun taloni Arabianranta –hanke varaa mahdollisuuden neuvotella tästä sopimuksesta erikseen WDC Helsinki 2012 säätiön kumppaneiden kanssa yhteistyöstä asuntonsa avanneen palkitsemiseksi. Kyseinen palkinto ei tule vaikuttamaan em. budjettiin.

Omarahoitusosuus: Tapahtumaan haetaan omarahoitusosuutta Wihurilta, Svenska kulturfondenilta, Alfred Kordelinin säätiöltä, Suomen kulttuurirahastosta ja Arabianrannan rakennuttajilta.

Omarahoitusosuus (70%) 4.861 €

WDC Helsinki 2012 -rahoitusosuus (30%) 2.084 €

Mukaan esittelykohteeksi tai vapaaehtoiseksi Minun taloni Arabianranta -tapahtumaan

Kirjoitettu tammikuu 10, 2012 klo 06:24, kirjoittanut Minun taloni Arabianranta

Minun taloni Arabianranta on syksyyn 2012 sijoittuva viikon mittainen tapahtuma, joka kuvaa viiden paikallisen asuintalon matkan piirustuspöydältä asukkaiden jokapäiväiseen arkeen. 

Tapahtuman tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta siitä, millä tavalla kerrostaloja rakennetaan, mitkä tekijät vaikuttavat paikalliseen arkkitehtuuriin ja miten esimerkiksi prosenttiperiaatetta on toteutettu talojen taidehankinnoissa. Lisätietoja hankkeesta täältä.

Haluatko esitellä talosi, jopa kotisi syksyllä WDC:n Helsingin juhlaviikoilla tai Design Weekin aikana? Ilmoita taloyhtiönne Minun taloni Arabianranta -tapahtumaan. Valitsemme mukaan viisi omaleimaisinta kohdetta! Lue lisää

Ilmoita talosi mukaan Minun taloni Arabianrantaan 4.2. mennessä!!

Kirjoitettu tammikuu 27, 2012 klo 22:00, kirjoittanut artova

Minun taloni Arabianranta on elo-syyskuulle 2012 sijoittuva avoin tapahtuma, jossa viiden eri talon kattokerhohuoneeseen kutsutaan talon suunnitellut arkkitehti ja taideteoksen suunnitellut taiteilija kertomaan suunnittelun lähtökohdista, reunaehdoista ja unelmista. Samaan aikaan toivotaan, että kussakin talossa on mahdollisuus tutustua myös muutamaan asukkaan avaamaan asuntoon. Viiden päivän aikana tutustumme kunakin päivänä yhteen taloon. Ilmoita talosi mukaan nyt! Ilmoittautuminen päättyy 4.2. ja mukaan toivotaan taloja kaikista asumismuodoista. Lue lisää

Minun taloni Arabianranta – ideointisessioita!

Kirjoitettu maaliskuu 9, 2012 klo 20:48, kirjoittanut Minun taloni Arabianranta

WDC-viikonloppuna 3.-5.2. Helsingissä kävi kova sutina. Tarjolla oli yli 180 tapahtumaa ja samaan aikaan rullasi maailmallakin tunnetuksi tullut Ravintolapäivä. Näiden kaikkien houkutusten keskellä Minun taloni Arabianrannan ja Syötävän Arabianrannan lauantainen yhteissessio keräsi hienosti kiinnostuneita, kymmenisen henkeä. Mukana oli niin ennestään Artovan toiminnassa mukana olleita että uusina aiheista kiinnostuneita. Hankkeiden kautta koettiin voivan olla mukana etenkin jättämässä kädenjälkeä oman asuinalueen muotoutumiseen. Lue lisää

Se arvokas tiedottaminen

Kirjoitettu huhtikuu 7, 2012 klo 07:16, kirjoittanut Minun taloni Arabianranta

Muutin aivan vähän aikaa sitten Vallilaan, aivan Arabianrannan naapuriin. Niinpä olen viime aikoina päässyt yhä useammin vilkuilemaan tapahtumaan ilmoitettuja taloja ja menoa Kääntöpaikalla. Muuton jälkimaininkina olen tosin edelleen vähän ilman nettiyhteyttä, joten netin tarjoavat kirjastot, Kääntöpaikka ja mbar ovatkin olleet itselleni oikein tärkeitä paikkoja viime aikoina. Työaikani on pitkälti rajoittunut lapsukaiseni päiväuniaikaan ja iltayöhön.

Samaan aikaan tapahtumaan mukaan tulevien osapuolten ja muuten tapahtumasta kiinnostuneiden joukko sen kun kasvaa. Kontaktointiin on helppo upottaa aikaa aina kun se mahdollista on. Puhumattakaan tarpeesta tiedottaa uusista, toistaiseksi oikeastaan toistaiseksi lähes poikkeuksetta positiivisista käänteistä ja huikeasta innostuksesta kentällä. Harvoin on yhteistyöhön houkuttelu ollut näin helppoa!

Yhtä kaikki, tapahtuman järjestelyille koituisi suurta apua  ihan oikeasta tiedottajasta, yhtistyökumppaneiden rekrytoijasta sekä tapahtumaesitteen taitavasta graafisesta suunnittelijasta, reippaista jokapaikanhöylistä puhumattakaan. Jos kuulostaa sinun tai ystäväsi heiniltäsi, vinkkejä ja tarjouksia otetaan vastaan! Ei kun viestiä satu.onnela(at)gmail.com tai p. 0503228930.

Linjat asukkaiden ja suunnittelijoiden välillä avattu!

Kirjoitettu huhtikuu 16, 2012 klo 14:09, kirjoittanut Minun taloni Arabianranta

Viimeisin iso Minun taloni Arabianranta -tapaaminen pidettiin lauantaina 17.3. Arabianrannan kirjastossa. Kaikille mukana oleville taloille yhteisessä ideointisessiossamme pääsimme jo maistamaan vuoropuhelua asukkaiden ja suunnittelijoiden välillä.  Kokosimme samalla myös paletin kunkin talon konseptin muotoutumiseksi. Ohessa osa ideasadostamme ja vinkkejä käyttöön, nyt kun kukin talo jo hahmottelee eteenpäin omaa ohjelmaansa. Lue lisää

Tapahtuman talot valittu!

Kirjoitettu toukokuu 1, 2012 klo 18:57, kirjoittanut Minun taloni Arabianranta

Kovan kontaktoinnin tuloksena tapahtuman kohteet alkavat hahmottua. Tapahtuman ajankohdaksikin on hahmottunut Helsinki Design Week (10.-16.9.2012).

Kuten tavoitteena alunperinkin oli, mukaan on saatu taloja erilaisista omistusmuodoista. On HITAS-taloja, kaupungin ja muiden tahojen tarjoamia vuokra-asuntoja, on omistusasuntoa. On uutta ja jo useamman vuoden asuttua. Oikeastaan kaikki mukaan tulevat asuinrakennukset pihoineen eivät ole vielä edes valmiita.

Tässä kohteet vielä esittelyajankohdaltaan satunnaisessa järjestyksessä: Lue lisää

Minun taloni Arabianranta -tapahtuman avoin ideointisessio III

Kirjoitettu toukokuu 10, 2012 klo 18:04, kirjoittanut Minun taloni Arabianranta

Taloissa käy kova hyrinä. Mukaan ilmoittautuu jatkuvasti uusia asukkaita ja talojen omat konseptit sekä syyskuiset ohjelmanumerot ja yhteistyökumppanit alkavat hahmottua. Hankkeelle on myös avattu omat Facebook-sivut.

Seuraava avoin Minun taloni Arabianranta -hankkeen ideointisessio on maanantaina 14.5. kello 17-19.30 Kääntöpaikan klubitilassa. Tervetuloa!

Tässä tapaamisessa kootaan yhteen, mitä kussakin talossa on jo suunniteltu tapahtumäpäivää varten. Seurassamme myös Tuula Isohanni, joka esittelee Arabianrannan asuinalueen ja varsinkin taideprosentin tarinaa. Ja tietysti jaetaan hyviä esimerkkejä asukkaiden jo yhdessä järjestämistä hauskoista ja toimivista jutuista.

Lisätietoja ideointisessiosta ja hankkeesta Sadulta, satu.onnela(at)gmail.com,
p. 0503228930.

Meidän talo telkkarissa?

Kirjoitettu kesäkuu 1, 2012 klo 20:35, kirjoittanut Minun taloni Arabianranta

Stadi.tv:n Raisa Laukkanen vetää Minun taloni Arabianranta -projektissa mukana oleville kesäkuun puolivälissä kaupunkireportteri -videotyöpajan, jossa opitaan kuvaamaan ja leikkaamaan materiaalia oman talon ja lähiympäristön elämästä – niistä aiheista, joista osallistujat itse tahtovat kertoa. Ohjelmien aiheet voivat nousta esimerkiksi talon historiasta, kiinnostavista asukkaista, tapahtumista tai ajankohtaisista kysymyksistä. Työpajan tuloksena tuotetaan mm. Minun taloni Arabianranta -tapahtuman mainostraileri. Lue lisää

Kuohu – Sataprosenttista vapaaehtoisvoimaa

Kirjoitettu kesäkuu 2, 2012 klo 17:56, kirjoittanut marika

Vapaaehtoisuuden voima on siinä energiassa, joka syntyy motivoituneiden ihmisten kokoontuessa toimimaan yhteisen asian eteen. Näitä henkilöitä yhdistää aate tai teema, innostuksen lähde tai osaamisen ilo. Joskus halutaan vain pitää hauskaa ilman suurempaa ylevöittämistä, rakentaa arjesta juhlaa omaksi iloksi, kuten Suuressa Kierrätystapahtumassa tai Kallioliikkeen bileissä. Lue lisää