Arkisto

Aloite Helsingin kaupunginvaltuustolle Arabianrannan koirapuistosta

Kirjoitettu kesäkuu 20, 2007 klo 22:00, kirjoittanut Design-koirapuisto

Arabianrannassa asuva kaupunginvaltuutettu Sanna Hellström jätti kaupunginvaltuustolle kesäkuussa 2007 aloitteen koirapuiston saamiseksi Arabianrantaan. Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Kaupunginvaltuuston pöytäkirja löytyy täältä.

GAMMELIN KOIRAT RY / MERJA PYHÄLÄ

Yleisten töiden lautakunnan lausunto Arabianrannan koirapuistosta

Kirjoitettu syyskuu 6, 2007 klo 22:00, kirjoittanut Design-koirapuisto

Helsingin yleisten töiden lautakunnan esityslistassa 6.9.2007 kerrotaan, että kaupunginvaltuutettu Sanna Hellström ja neljätoista muuta valtuutettua esittävät valtuustoaloitteessaan (kaupunginvaltuusto 20.6.2007, asia numero 32), että Arabianrantaan rakennetaan koirapuisto. Aloitteen mukaan Arabianrannassa on tilaa erillisille isojen ja pienten koirien aitauksille sekä koirien uintipaikalle.

Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta antoi kokouksessaan 6.9.2007 seuraavan lausunnon aloitteesta:

”Yleisten töiden lautakunta on kokouksessaan 5.4.2001 linjannut rakennusviraston järjestämien koirapalvelujen yleisperiaatteita. Linjausten mukaan koira-aitausten tulisi mahdollisten meluhaittojen vuoksi sijaita mahdollisimman kaukana lähimmistä asuintaloista. Lisäksi ehdotusten uusista aitauksista ja niiden sijainnista tulee olla kirjallisia, ja niiden pitää tulla paikallisia asukkaita edustavan yhdistyksen kautta. Asukasyhdistyksen kautta saapunut ehdotus on siinä mielessä puolueeton, että yhdistys edustaa sekä koiranomistajia että koira-aitauksia mahdollisesti vastustavia asukkaita.

Tällä hetkellä lähimpänä Arabianrantaa sijaitseva koira-aitaus on Kumpulanlaaksossa.

Arabianrannassa sijaitsevan Toukolan rantapuiston rakentaminen aloitettiin vuonna 2005. Koira-aitausta ei ole sisällytetty rantapuiston suunnitelmaan. Mahdollisten meluhaittojen takia ei ole haluttu sijoittaa aitausta tässä vaiheessa rakennettavalle avoimelle ja suhteellisen kapealle alueelle.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osastolla on alustavasti mietitty uuden koira-aitauksen sijoittamisen mahdollisuutta Vanhankaupunginkosken itäpuolelle, Pornaistenniemeen, kevyen liikenteen sillan läheisyyteen. Siellä aitaus palvelisi hyvin muiden muassa Arabianrannan pohjoisosan koiranomistajia. Ennen aitauksen rakentamista alueelle tulisi kuitenkin laatia asemakaava. Asemakaavan laadinnalla ei ole vielä aikataulua.

Toinen mahdollinen sijainti uudelle koira-aitaukselle on Toukolan rantapuiston eteläosassa, Kyläsaaren tuntumassa, valmisteilla olevan Sörnäistenrannan – Hermanninrannan osayleiskaava-alueen pohjoispäässä. Katu- ja puisto-osaston mielestä aitaus on tulevaisuudessa, uuden asemakaavan valmistumisen jälkeen, arviolta aikaisintaan viiden vuoden kuluttua mahdollista rakentaa sinne alueen muun puistorakentamisen yhteydessä. Koira-aitauksessa voisi olla erilliset ulkoilutusalueet isoille ja pienille koirille sekä koirien uintipaikka.

Koira-aitauksen rakentaminen maksaa nykyään noin 75 000 euroa ja sen vuosittainen ylläpito maksaa noin 3 000 euroa.”

GAMMELIN KOIRAT RY / MERJA PYHÄLÄ

Koirayhdistys syntyy

Kirjoitettu syyskuu 16, 2007 klo 08:34, kirjoittanut Design-koirapuisto

Idea koirayhdistyksen perustamisesta Vanhankaupunginkosken alueelle syntyi vuonna 2007, kun uuden korttelin ensimmäiset talot valmistuivat ja ihmiset koirineen muuttivat alueelle.  Oli helppo vakuuttua siitä, että koiria tulee olemaan valtavasti, onhan Vanhankaupunginkoski erinomaista lenkki- ja ulkoilumaastoa.

Lue lisää

Arabianrannan asukkaat haluavat koirapuiston

Kirjoitettu helmikuu 4, 2008 klo 09:39, kirjoittanut Design-koirapuisto

Koirapuisto on ollut Arabianrannan asukkaiden haaveissa jo pitkään. Syksyllä 2007 kaupunginosayhdistys Artova teki asukaskyselyn, jonka yksi yleisimmistä toiveista oli koirapuisto.

Eipä taidettu silloin arvata, että vielä 4 vuotta myöhemminkin puistoa edelleen odotellaan.

GAMMELIN KOIRAT RY / MERJA PYHÄLÄ

 

Kaupungin ylipormestaria tentataan koirapuistoasiasta Arabianrannan asukasillassa

Kirjoitettu helmikuu 9, 2010 klo 09:44, kirjoittanut Design-koirapuisto

Helmikuussa 2010 Arabianrannassa pidettiin ylipormestari Jussi Pajusen johdolla asukasilta, jossa jokainen sai kysyä mieltään painavista asioista suoraan niiltä kaupungin toimijoilta, jotka ovat niistä vastuussa. Koirapuisto nousi esille parikin kertaa. Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston osastopäällikkö Raimo K. Saarinen arvioi, että puisto rakennetaan vuoden 2011 aikana.

Tilaisuuden kulusta voi lukea lisää Artovan verkkosivuilta, ja asukasillan videotallenteen voi katsoa Helsinki-kanavalta.

GAMMELIN KOIRAT RY / MERJA PYHÄLÄ

 

Yhteisöllisyyssessio synnytti koiraryhmän

Kirjoitettu maaliskuu 8, 2010 klo 17:00, kirjoittanut Design-koirapuisto

Artova järjesti yhteisöllinen kaupunginosa -työpajan, jossa ideoitiin miten alueen yhteisöllisyyttä voitaisiin edistää. Kyseisessä sessiossa tuli esille koirapuiston tarve, joka synnytti muutaman henkilön Arabian tassut -koiraryhmän, johon kuuluivat Tero Pajunen, Sanna Hellström, Tarja Kylmä ja Merja Pyhälä. Koiraryhmä tapasi ja ideoi normaalia koira-aitausta virikkeellisempää ympäristöä koiran ulkoiluttamiseen. Lue lisää

Ensikosketus sponsoriehdokkaaseen

Kirjoitettu maaliskuu 30, 2010 klo 19:42, kirjoittanut Design-koirapuisto

Pääsin sattumoisin istumaan samaan pöytään kansainvälisen koiranruokabrändin markkinointijohtajan kanssa. Keskustelimme vapaamuotoisesti koirien hoidosta, ja muun muassa suomalaisista koirapuistoista.

Pohdimme myös, miksei koirapuistoa voisi brändätä ja kaupallistaa niin kuin esimerkiksi stadioneita ja tapahtuma-areenoita. Tämä jäi kaivertamaan mieltäni. En vielä tuolloin tiennyt, että noin vuoden kuluttua palaisin samaan pöytään saman asian merkeissä. Lue lisää

Yhteyksiä Helsingin kaupungin Rakennusvirastoon

Kirjoitettu huhtikuu 7, 2010 klo 17:10, kirjoittanut Design-koirapuisto

Koiraryhmä lähti aktiivisesti selvittämään, mitä oli tapahtunut koira-aitausaloitteelle, joka oli tehty jo vuonna 2007. Sanna Hellström lähestyi sähköpostitse Rakennusviraston kaupungininsinööriä. Saimme vastauksen Rakennusviraston Katu- ja puisto-osaston toimistopäälliköltä. Lue lisää

Koiraryhmä ja Gammelin Koirat ry yhdistyvät

Kirjoitettu huhtikuu 17, 2010 klo 16:57, kirjoittanut Design-koirapuisto

Koiraryhmä pohti, ettei ole mitään järkeä perustaa kilpailevaa koira-aktiivien ryhmää, kun Gammelin Koirat ry oli jo pitkään toiminut Artova-alueella ja ajanut koira-aitausasiaa vuodesta 2007. Niinpä kävimme tutustumassa yhdistyksen ihmisiin heidän esitellessään yhdistyksen toimintaa Arabian kauppakeskuksessa. Päätimme yhdessä yhdistää voimamme ja ryhtyä viemään koira-aitausasiaa vahvasti eteenpäin.

GAMMELIN KOIRAT RY / MERJA PYHÄLÄ

 

WDC-sessio 1

Kirjoitettu toukokuu 22, 2010 klo 20:17, kirjoittanut Design-koirapuisto

Artova järjesti Kääntöpaikalla avoimen Helsinki World Design Capital 2012 -työpajan, johon osallistui noin kymmenen alueen eri-ikäistä ja -oloista asukasta.

Asiallisesta ja rennosta tunnelmasta huolimatta olin hieman pettynyt siihen, miten ideointisessio pohjustettiin. Osasyynä tähän on, että olen pragmaattinen henkilö, joka lähtökohtaisesti odottaa ideoinnin osalta selkeitä tavoitteita ja reunaehtoja. Lue lisää