Minun taloni Arabianranta

Kirjoitettu syyskuu 3, 2011 klo 08:33, kirjoittaja superuser

Minun taloni Arabianranta on Helsinki Design Weekille (11.-16.9.2012) sijoittuva  tapahtuma, jossa esitellään päivittäin yhden paikallisen asuintalokohteen matka piirustuspöydältä asukkaiden jokapäiväiseen arkeen.

Tapahtuman tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta siitä, millä tavalla kerrostaloja rakennetaan, mitkä tekijät vaikuttavat paikalliseen arkkitehtuuriin ja miten esimerkiksi prosenttiperiaatetta on toteutettu talojen taidehankinnoissa.

Tapahtuman talot (viikon ohjelma täällä)

 • ti 11.9. Käpytikka-talo, Muotoilijankatu 18 (2007-2008)
 • ke 12.9. Gunnel Nymaninkatu 5 (2004)
 • to 13.9. HOAS:in opiskelija-asuntola, Rörstrandinkatu 3 (2002)
 • pe 14.9. Posliinikatu 2 ja 4, Posliinipiha 6, As. Oy Kumpulan kiinteistöt (2010)
 • la 15.9. Flooranaukio 1, As.Oy Helsingin Flooranaukio ja Lontoonkuja 5, As. O Heka Kumpula (2011)
 • su 16.9. Brysselinkatu 7 ja 10, As.Oy Toukolankustaa (rakennusvuosi 2012)

Tapahtumapäivänä paikalle kunkin talon kattokerhohuoneeseen on kutsuttu talon suunnitellut arkkitehti ja taideteoksen sunnitellut taiteilija kertomaan suunnittelun lähtökohdista, reunaehdoista ja unelmista. Samalla asukkaat voivat kysellä mieltään askarruttavia kysymyksiä talosta ja sen suunnitteluideoista, ehdottaa jopa uusien ratkaisujen kokeilemista talossa. Mukana on myös yleisökierroksia sekä tutustumismahdollisuus yksittäisiin asuntoihin. Asukkaat esittelevät myös talon erikoisuuksia sekä järjestävät monenlaista muuta ohjelmaa talossaan talonsa omana päivänä, mm. taidenäyttelyitä ja pop up-kahviloita.

Projektisuunnitelma 2011

Minun taloni Arabianranta – My House Arabianranta – Mit Hus Arabianranta

Tapahtumaan valitaan kuusi taloa Arabianrannan alueelta. Tapahtumat järjestetään kunkin tapahtumaan valitun / osallistuvan talon kerhotilassa. Esityksen ja keskustelun keskiössä ovat talon rakentamiseen vaikuttaneet lähtökohdat, talon ja alueen suunniteluun vaikuttaneet tavoitteet ja syyt, taloon suunnitellun taiteen lähtökohdat ja tavoitteet, talon omaleimaisuus ja suhde asuinalueeseen sekä kaiken edellä mainitun suhde käytäntöön eli asumiseen sekä elämiseen talossa ja asuinalueella.

Minun taloni Arabianranta -tapahtumaan kutsutaan talon asukkaat, Artovan alueen asukkaat, ja tapahtuma on myös avoin kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Tapahtuma on tarkoitus järjestää syksyllä 2012 joko Helsingin juhlaviikon tai Helsinki Design -viikon aikana. Tapahtuma-aika on yksi viikko (viisi päivää), jolloin kunakin päivänä esittelyvuorossa on yksi tapahtumaan valikoituneista taloista.

Tapahtuman tavoitteena on, että kunakin tapahtumapäivänä Arabianrannan alueelta on yksi talo avoimena kaikille tapahtumaan osallistuville. Jokaisesta tapahtumaan osallistuvasta talosta pyritään etsimään muutama huoneisto (2-3 kpl), jotka olisivat myös avoimina yleisölle. Tapahtuma voidaan aikatauluttaa niin, että se on yhteydessä alueen ns. taidekävelyihin eli kävelyt voisivat esimerkiksi alkaa taloesittelyllä. Talojen valinnassa tavoitteena on, että jokainen esiteltävä taloyhtiö edustaisi eri asumismuotoja: esim. vuokratalo, omistustalo, Hitas-talo, asumisoikeustalo ja Hoas-talo.

Tapahtuman järjestäjä tulee ohjeistamaan arkkitehdit ja taiteilijat siitä, millaisia esityksiä, alustuksia ja keskusteluja tapahtuman tavoitteena on järjestää. Ohjeistus suuntaa kutakin taloesittelyä ottamaan huomioon WDC Helsinki 2012 valintakriteerit.

Keskeiset tavoitteet
Tapahtuma on itsessään esimerkki avoimesta kaupungista ja tuo esille sekä ihmisten tietoisuuteen parempia edellytyksiä asumiselle. Tapahtuman tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta, millä tavalla kerrostaloja rakennetaan, mitkä tekijät vaikuttavat paikalliseen arkkitehtuuriin ja miten esim. prosenttiperiaatetta noudatetaan taidesuunnitelmissa. Tapahtuman keskusteluja ja kokemustenvaihtoa voidaan hyödyntää myös Jätkäsaaren ja Kalasataman rakentamisessa.

Tapahtuma tuo esiin myös uuden kasvut juuret: Keskusteluissa pohditaan, minkälainen merkitys on julkisella taiteella, joka on sijoitettu omaan talon. Mikä merkitys julkisella taiteella on rakennustaiteeseen? Tapahtuma esittelee ja opettaa myös arkkitehtuurin kriteerejä.

Kuten tilaisuuteen osallistuvaa arkkitehtia ja taiteilijaa on oheistettu WDC Helsinki 2012 pääteemoista, myös esiintyvää asukasta ohjeistetaan kertomaan, miten talon toteutus on vaikuttanut yhteisöllisyyteen ja asumiseen alueella?

Globaali vastuu
Arabianrannan rakentamisen yksi kantavia teemoja on ollut alusta asti ns. uusi yhteisöllisyys. Erilaisten talotyyppien, taloihin suunniteltujen fasiliteettien, piha-alueiden, taloihin suunnitellun taiteen ja koko aluetta yhdistävien rakenteiden yhtenä kantavana ajatuksena on ollut luoda elävä, kehittyvä ja sosiaalista kanssakäymistä kannustava alue. Minun taloni Arabianranta –tapahtuma on osa tätä tavoitetta ja samalla tuo konkreettisesti esille, kuinka nämä tavoitteet ovat toteutuneet.

Samalla olennaisessa asemessa ovat myös muu toimintaympäristö (palvelut, päivähoito, koulut, oppilaitokset, yritykset jne.), luonto ja vihreät arvot. Kaikki edellä mainitut ovat osa alueen globaalia vastuuta alueen suunnittelusta aina jokapäiväiseen arkeen ja tulevaisuuden kehitykseen asti.

Kohderyhmät
Tapahtumaan uskotaan osallistuvan kyseisten talojen asukkaat, Artovan alueella asuvat sekä alueesta, asumisesta sekä arkkitehtuurista, rakentamisesta, suunnittelusta, rakennustaiteesta ja taloihin toteutettavasta taiteesta kiinnostuneet. Artovan ja WDC Helsinki 2012 kautta toivotaan, että informaatio tapahtumasta kulkee myös alojen oppilaitosten, kansainvälisesti asiasta kiinnostuneiden, aktiiviharrastajien sekä ammattilaisten tietoon mahdollisimman laajasti.

Tausta ja yhteistyötahot

Vastuullinen toteuttajataho ja lyhyt kuvaus toteuttajatahosta
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki-kaupunginosayhdistys (www.artova.fi) on anarkistisen aktiivinen ja hyvin ketterä uudenlaisen ideologian, toimintamallien ja työkalujen kehittäjä. Yhdistys on onnistunut vakiinnuttamaan Artovan toiminta alueelle yhteisöllisen ilmapiirin, jossa erilaiset ihmiset ja tahot kunnioittavat ja luottavat toisiinsa. Alueelle on muodostunut hyvin toimiva kaikkia ikä- ja intressiryhmiä osallistuttava toimintatapa, jossa iso osa alueen ihmisistä haluaa osallistua alueensa kehittämiseen ja muokkaamiseen entistä paremmaksi. Toiminan perustana on lähes sadan aktiivisen vapaaehtoisen toimijan joukko. Artova on myös uudistanut vertaistuottamisen ja yhteistyön toimintatapoja niin että kaikki osapuolet hyötyvät yhteistoiminnasta. Artovan kehittämiä toimintamalleja otetaan parhaillaan käyttöön muissakin kaupunginosissa, mm. aluekehitys-sessioiden toimintamallia ja työkaluja koulutetaan ja levitetään parhaillaan 28:aan Helsingin kaupunginosaan. Artovan keskeisiä arvoja ovat henkilökohtaisuus ja ihmiskeskeisyys, avoimuus, läpinäkyvyys, osallistuttaminen sekä vallan ja vastuun jako kaikille sitä haluaville.

Minun taloni Arabianranta –tapahtuman toteuttamiseksi neuvotellaan seuraavien yhteistyökumppanien kanssa:

 • Arabia näkyväksi! -hankekokonaisuus
 • Taidekoordinaattori Tuija Isohanni (Design Taidekävelyn kanssa, WDC Helsinki 2012 -hanke)
 • Stadi TV (tapahtuminen taltiointi)
 • HSL/Clear Channel (mahdollinen yhteistyö tiedottamisessa)
 • Arabianrannan rakennuttajat (yhteistyökumppaneina ja sponsoreina)
 • Helsingin Kulttuurikeskus
 • Safa
 • Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto
 • Arkkitehtitoimistojen liitto
 • OpenHouseHelsinki

Toteutussuunnitelma

Toteutustahot
1) Taloyhtiöt (hallitus & asukkaat): Artova ottaa yhteyttä syksyllä 2011, tai heti sen jälkeen, kun WDC Helsinki 2012 päätös tapahtumaan on tehty, alueen taloyhtiöihin ja esittelee niille tapahtuman sisällön, tarpeet sekä toiveet. Tavoitteena neuvotella 5 taloyhtiötä (taloa) mukaan tapahtumaan.

2) Talon suunnitellut arkkitehti: Talojen valinnan yhteydessä neuvotellaan kunkin talon suunnitelleen arkkitehdin/arkkitehtitoimiston kanssa osallistumisesta tapahtumaan

3) Talon taideteoksen suunnitellut taiteilija: Artova neuvottelee kunkin viiden valitun talon taiddeteoksen suunnitelleen taiteijan kanssa osallistumisesta tapahtumaan

4) Talon asukas/asukkaat – Kustakin tapahtumaan valitusta talosta pyritään löytämään asuntoja (2-3), jotka olisivat tapahtuma-ajankohtana auki yleisölle. Samalla Artova neuvottelee avointen asuntojen asukkaiden kanssa osallistumisesta tapahtuman esitys- ja keskusteluosioon

Taustat
Arabianrannan rakentamisen yksi kantavia teemoja on ollut alusta asti ns. uusi yhteisöllisyys. Erilaisten talotyyppien, taloihin suunniteltujen fasiliteettien, piha-alueiden, taloihin suunnitellun taiteen ja koko aluetta yhdistävien rakenteiden yhtenä kantavana ajatuksena on ollut luoda elävä, kehittyvä ja sosiaalista kanssakäymistä kannustava alue. Minun taloni Arabianranta –tapahtuma on osa tätä tavoitetta ja samalla tuo konkreettisesti esille, kuinka nämä tavoitteet ovat toteutuneet.

Aikataulu
1) Koordinointi taloyhtiöiden, taiteilijoiden ja arkkitehtien sekä pääyhteistyökumppanien kanssa käydään syksyllä 2011

2) Keväällä 2012 hankkeen ennakkototeutus: Tapahtuma-aikataulu, muut yhteistyökumppanit, yhteistyö muiden WDC Helsinki 2012 -hankkeiden kanssa, talojen asukkaat, ohjeistukset tapahtumaan osallistuville tahoille sekä tapahtuman tiedotus

3) Tapahtuma-aika: viisi päivää joko Helsingin juhlaviikkojen aikana tai Helsinki Design-viikon aikana syksyllä 2012.

Tavoitteet ja odotetut tulokset
Minun taloni Arabianranta tulee avaamaan uusia näkökulmia uusien kaupunginosien suunnittelusta ja myös tulevaan suunnitteluun. Se informoi avoimesti asukkaille sekä kaikille kiinnostuneille suunnitteluun, toteutukseen ja asumiseen liittyvistä asioista, joita ei muutoin tuoda esille ja perustella. Tapahtuma avaa väylän keskustelulle aina suunnittelijasta asukkaaseen, paperilta elämiseen, joten parhaimmillaan tapahtuma tarjoaa myös suunnittelijoille, rakennuttajille ja taiteen tekijöille inspiraatiota.

Tapahtuma tuo esille taiteen ja rakentamisen yhdistämiseen liittyvät teemat. Se keskustelee arkkitehdin, taiteen tekijän ja asukkaan näkökulmista taiteen vaikutuksesta talon ja koko asuinalueen toimintaan sekä yhteisöllisyyteen.

Resurssit
Projektin olemassa olevana resurssina on Artovan kolmen vuoden kokemus (ks. Artovan Henki -hankekuvaus) korkealaatuisten ja onnistuneiden tapahtumien tuottamisesta, suunnittelusta ja toteutuksesta.

Hankkeen osalta neuvoteltavana ovat syksystä 2011 alkaen yhteistyökumppanit, tapahtuman tarkempi sisältösuunnitelma ja budjetointi. Edellä mainittujen osalta Artovan aiempien projektien ja hankkeiden kautta neuvotteluyhteydet ovat olemassa.

Hankkeen toteutuksesta puuttuvat vielä tapahtumaan osallistuvat talot sekä asunnot ja arkkitehdit, taitelijat sekä asukasesiintyjät.

WDC Helsinki 2012 kanssa Minun taloni Arabianranta -projekti neuvottelee mielellään tapahtumaan osallistuvien asuntonsa avaavien asukkaiden palkitsemistavasta. Artova esittää, että hankkeeseen osallistuvien kesken arvotaan kaksi tutustumismatkaa vastaavankaltaiseen avoimeen asuntoon esimerkiksi Hollantiin WDC Helsinki 2012 kustantamana ja Artovan järjestämänä.

Kustannusarvio

 • Tapahtumakoordinaattori 3.000 eur + sos.kulut ja kulut Sisältyy Artovan Hankkeen kustannusarvioon
 • Palkkiot arkkitehdeille ja taiteilijoille 2.100 €
 • Alustajien matkakulut 300 €
 • Palkinto asuntonsa avanneelle (*) ei kustannuksia
 • Tiedotus, markkinointi ja esitteet (osittain jyvitetty muihin Artova-hankkeisiin) 1.000 €
 • Tapahtumien videointikulut 2.000 €
 • Siivous, tarjoilu, vakuutus 1.000 €
 • Kirjanpito, hallinnointi ja muut kulut (5% kokonaiskustannuksista) 545 €
 • KAIKKI YHTEENSÄ (pois lukien tapahtumakoordinaattori) 6.945€

(*) Minun taloni Arabianranta –hanke varaa mahdollisuuden neuvotella tästä sopimuksesta erikseen WDC Helsinki 2012 säätiön kumppaneiden kanssa yhteistyöstä asuntonsa avanneen palkitsemiseksi. Kyseinen palkinto ei tule vaikuttamaan em. budjettiin.

Omarahoitusosuus: Tapahtumaan haetaan omarahoitusosuutta Wihurilta, Svenska kulturfondenilta, Alfred Kordelinin säätiöltä, Suomen kulttuurirahastosta ja Arabianrannan rakennuttajilta.

Omarahoitusosuus (70%) 4.861 €

WDC Helsinki 2012 -rahoitusosuus (30%) 2.084 €